Feeds:
Posts
Comments

King James Version:

1Pe 1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:

Tagalog Ang Dating Biblia version:

1Pe 1:22
Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa’t isa:

Advertisements

Pro 17:22 A cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.

Pro 24:9 Ang pagiisip ng kamangmangan ay kasalanan: at ang mangduduwahagi ay karumaldumal sa mga tao.

One of the best MCGI videos ever uploaded. Thanks and Glory be to God!

A spouse is called a better half, not bitter half. 🙂

Just last Oct. 7, 2007 @ 08:25 PM EDT, Bro. Eli opened a new portion to his already great blog with the help of God – esoriano.wordpress.com.

The newly added portion of his blog I’m referring to is – The Brother Eli Soriano Truth Podcast.

The first episode:
Ask Brother Eli: What is the Biblical Way of Using the Bible?

is already availabe for download.

As of the moment, the next talk show is scheduled as follows:

Title: EPISODE3 – The Brother Eli Soriano Truth Podcast
Time: 10/14/2007 09:00 PM EDT

Happy listening!

Ang pag-ibig ay isinusuot at hindi nararapat hubarin.

Col 3:14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan

Gawin ang lahat sa pag-ibig.

1Co 16:14 Gawin ninyo sa pagibig ang lahat ninyong ginagawa.

The Love (Agape) in the Bible.

1Co 13:4 Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo.
1Co 13:5 Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama;
1Co 13:6 Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan;
1Co 13:7 Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis.
1Co 13:8 Ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan man: kahit maging mga hula, ay mangatatapos; maging mga wika, ay titigil: maging kaalaman, ay mawawala.

Powered by ScribeFire.